T'apropem a les bordes andorranes


L'economia agrícola a Andorra, que fins fa pocs anys era dominant en les regions d'alta muntanya va condicionar l'aparició d'edificacions complementàries destinades al ramat i a l'emmagatzematge de farratge. Aquestes funcions moltes vegades les assumia la mateixa casa on tenien lloc en edificacions annexes.

D'aquí ve l'aparició d'unes construccions que assumeixen les mateixes funcions que els pallers i els estables, i que alhora son refugi dels pastors: les anomenades bordes. Les bordes són construccions aïllades que s'ubiquen a dalt de tot de la muntanya, tot i que també és freqüent que s'agrupin. L'aparició de les bordes està datada ja al segle XVI però quan s'incrementen notablement és a partir del segle XIX, coincidint amb la generalització del ramat boví, que necessita més espai i farratge que el que es criava fins aleshores, el de llana.

El tipus més freqüent de borda és de dues plantes; l'inferior és l'estable i la superior, el paller, susceptible de ser utilitzada també corn a graner. En algunes ocasions la planta baixa és parcialment soterrada, de manera que permet un accés fàcil a la planta superior quan es tracta d’un terreny de pendent fort.

La planta d'aquestes construccions fa fins a 9 o 10 metres de façana, mentre que la profunditat pot variar, però rarament és superior a 12 metres; el fort pendent del terreny condiciona aquestes dimensions. L'alçada màxima oscil·la entre 7 i 10 metres i a les bordes aïllades pot ser inferior a 6 metres.
(+376) 872 927   info@epicandorra.com   Prat de la Creu, 59 - 65 esc. B - 5ena , AD500 Andorra la Vella    Avís legal    Política de cancel·lació